Facebook

Zásady ochrany osobních údajů

Na Vašem soukromí nám záleží!

© 2018/2023 Radek Pavlík IČO 735 80 601 - správce osobních údajů


Zacházení s osobními údaji v rámci GDPR a Zákonu o ochraně osobních údajů.

Záleží mi na Vaší co nejvyšší bezpečnosti a zároveň Vás nechci zdržovat zbytečnostmi. Musím dodržovat nařízení o GDPR. Zde jsou základní informace jak s vašimi osobními daty nakládám. Na tomto webu jsem vypnul veškeré nástroje pro sběr dat a s vašimi údaji pracuji v co nejmenší možné míře. Navštívením těchto webových stránek www.fotopavlik.com projevujete souhlas s tím, že budete vázáni níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva podle GDPR

Podle GDPR máte řadu práv týkající se Vašich osobních údajů a toho, jak jsou tato data u FotoPavlik.com zpracovávána. Máte právo být informováni o sbírání a používání vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším doplňujícím informacím, které tvoří osobní data. Máte právo opravit vaše osobní údaje; to znamená, že mě můžete požádat o opravu osobního údaje, pokud se změní, ukáže se být nepřesným nebo neúplným. Máte i právo na vymazání vašich osobních údajů; to znamená, že máte právo žádat odstranění nebo vymazání osobních údajů. Máte právo vznést námitky vůči mému zpracování Vašich osobních dat.

Tato práva se vztahují na Vaše osobní údaje a způsobu jejich zpracování živnostníkem IČ 735 80 601 Radek Pavlík, Nerudova 788 Hlinsko 539 01.

Cookies

Soubory cookie - soubory, které web nebo jeho provozovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč a které umožňují rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Převážně je o analitiku a měření návštěvnosti stránek. Náš web obsahuje pouze technická cookies, nutná pro jeho ovládání.

Informace o kontaktech s klientem

Samozřejmostí je sbírání nezbytných osobních dat při domlouvání zakázek. Tyto jsou poskytovány dobrovolně mými klienty. Osobní informace potřebuji k poskytování mých služeb. Tyto osobní údaje zahrnují e-mailové adresy a telefonní čísla, termíny a místo plánované zakázky (svatby) a další nutné informace, které potřebuji k vytvoření Vaší fotografické zakázky, či odpovědi na Vaši poptávku mých služeb. Po uskutečnění zakázky všechny nepotřebné data odstraňuji tak, aby se nedostala ke třetí straně.

Klientské galerie

Klienti mají na webu FotoPavlik.com galerie, kdy soukromé galerie jsou k dispozici pouze po zadání hesla. Galerie z veřejných akcí jsou volně dostupné. Tyto galerie slouží pro moji prezentaci a zveřejňuji na nich pouze takové fotografie, které nikoho nemohou poškodit. Veřejné galerie si mohu dovolit zveřejnit díky místní znalosti - návštěvníci akcí vědí, kde fotky budou, nebo jsou o tom informováni letáky. Na hlinecku jsem osobou fotografa všeobecně známý. Na požádání kohokoliv z galerií odstraním jakoukoliv veřejnou fotografii neprodleně. V případě předávání dat klientům používám internetových úschoven jako je hlavně www.uloz.to, kde mám svůj profil a všechna data jsou archivována pod klientským heslem. Na požádání klientů a zákazníků kdykoliv jejich data z mého profilu odstraním. Tímto funguje prezentace i předávání dat podle podmínek GDPR.

Seznam e-mailových adres

Na webu www.fotopavlik.com je k dispozici poptávkový formulář, zadané kontaktní údaje používám pouze z důvodu možnosti odpovědět. Vaše osobní údaje nebudou nikdy předány třetím stranám za účelem externího marketingu. Pokud nechcete být v databázi mých klientů, kontaktujte mě prosím na info@fotopavlik.com a vaše kontaktní údaje odstraním.

Sdílení informací pomocí třetí strany

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, výjimkou je pouze účetní Ing. Marie Vtípilová, daňový poradce č. 3685 – při zpracování faktur.

Klienti, svatby, plesy, společenské a firemní akce atd.

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Nebudu nikdy fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak. Návštěvníci všech akcí jsou stejně jako svatební hosté informováni o tom, že pokud si nepřejí být fotografováni, nebude je fotograf snímat a pokud tak necíleně omylem učiní, nebude je zveřejňovat ani v zamčených galeriích. Vymazání jednotlivých fotek z galerií je možné i dodatečně. Zveřejňuji pouze nezbytně nutnou část díla. Většinou se jedná pouze o užší výběr fotek. Klienti jsou při objednávání fotografických služeb požádáni aby informovali hosty o zveřejňování fotografií a pokud se naskytnou obavy tak i o možnosti vybrané snímky nezveřejňovat ani v galeriích, ani ve finální zakázce.

Sociálních média

Ze sociálních médií používám pro prezentaci své práce společnost Meta Platforms a jejich Instagram a Facebook. Na Facebooku je to známý profil FotoPavlik.com, který má v lednu 2023 víc jak 5300 fanoušků. Uvědomuji si dosah takové stránky, proto zveřejnění soukromých fotografií vždy konzultuji s fotografovanou osobou (osobami). Provozuji i Instagramový účet Krasynasivlasti.

Další užití díla

Díky místní znalosti fotografa a osoby Radek Pavlík jsou návštěvnici akcí, které dokumentuji seznámeni s tím, kde budou fotky použity. Pokud materiál plánuji použít jiným způsobem – například v reklamě – vždy o tom focené osoby informuji a žádám jejich písemný smluvní souhlas.

Uložení dat

Data jsou archivována na externí pevné disky, které jsou přístupné pouze po zadání hesla. Každá zakázky se archivuje dva roky a je zpětně přístupná pouze fotografovi a zadavateli zakázky. Klient má možnost vyjádřit nesouhlas s archivací, jeho zakázka tak bude nenávratně vymazána. Fotografie zpracovávám na počítači - opět přístup možný pouze po zadání hesla. Rozpoznávání tváří mám v grafických programech vypnuté.

Souhlas

Návštěvním webových stránek www.fotopavlik.com a nebo ve spojením se mnou prostřednictvím mých Všeobecných obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj předchozí souhlas. Napište na info(zavináč)fotopavlik.com Máte také právo, jak je uvedeno výše, na ukončení Vašeho souhlasu s mým zpracováním Vašich osobních dat. Tak jako máte právo odvolat souhlas či uplatňovat některá z výše uvedených práv ze sekce "Vaše práva podle GDPR", máte taktéž právo podat stížnost u regulačního orgánu na adrese: https://www.uoou.cz/

Kdykoliv jsem připraven řešit vaše otázky nebo poskytnout doplňující informace ohledně vašich osobních údajů.