Facebook

Informace

Nabízíme Technika
Kalendář
GDPR

Radek Pavlík

Fotografie provází celý můj život. Už v dětství jsem poznal kouzlo vyvolávání filmu a fotek pod červeným světlem. Později se z koníčku stala práce, kde se na profesionální úrovni pohybuji už řadu let. Myslím si, že moje radost z focení je na fotografiích neustále vidět.

Ať jsou to v létě svatby, v zimě plesy nebo po celý rok reklamní fotografie, vše co fotím, dělám stále srdíčkem. Co opravdu miluji je živá fotografie a obzvláště Masopustní průvody na Hlinecku, zapsané v seznamu UNESCO, kde jsem téměř dvorní fotograf.

Velkou radost Vám už řadu let přináší i nabízené fotokoutky a foto-bedny.

Díky nejnovější a velice kvalitní technice se stále posouvám na vyšší úroveň. Na základě osobního rozvoje ve své profesní oblasti mohu splnit očekávání svých zákazníků a navazovat tak dlouhodobou spolupráci. K focení využívám i svůj moderně vybavený ateliér. Není pro mě však díky velké flexibilitě překážkou fotit přímo u zákazníka. Samozřejmostí je přátelská atmosféra a nadstandardní přístup k fotografovaným.

Vyšlo i několik knížek s mými fotografiemi, významně jsem se podílel na několika reklamních kampaních či tvorbě reklamních katalogů a své reportážní fotografie dodávám i do novin. Za sebou mám i hodně projektů, díky kterým jsem se dostal do mediálního podvědomí. Můj web FotoPavlik.com je hojně navštěvovaný.

Mým oblíbeným koníčkem je cestování a během své práce jsem poznal i spoustu skvělých míst. A tak pomaličku vzniká moje vlastní knížka složená z fotografií známých i méně známých koutů České republiky. Snad se podaří!

Kromě komerčního fotografování se ve volném čase věnuji i tvůrčí fotografii. Už spousty let navštěvuji fotoklub. Mé fotografie se často umisťují na předních příčkách v soutěžích.

Další velkou zálibou je sbírání starých fotoaparátů a na základě toho bych si v budoucnu chtěl splnit jeden velký sen. Rád bych realizoval muzeum obrazové techniky s přípravou workshopů pro veřejnost.

Bakalářská práce Lucie Chylíková UPCE Současná svatební fotografie 2022
Český rozhlas pořad Kdo umí, ten umí 2019
Český rozhlas Pardubice Máme hosty 2017
Článek Deník - kalendář pro DSD Drachtinka Umění stárnout 2012
Článek I-Dnes - kalendář Umění stárnout 2011


English

Photography has been with me all my life. I learned the magic of developing film and photos under red light as a child. Later on, the hobby turned into a job where I have been working at a professional level for many years. I think that my joy of photography is always visible in my photos.

Whether it's weddings in the summer, proms in the winter, or advertising photography throughout the year, I still shoot with my heart. What I really love is live photography and especially the UNESCO listed Carnival parades in Hlinecko, where I am almost the court photographer.

The photo-booths I have offered for many years have also brought you great joy.

Thanks to the latest and very high quality technology, I am always pushing myself to a higher level. Based on my personal development in my professional field, I am able to meet the expectations of my customers and thus establish long-term cooperation. I also use my modernly equipped studio to take photos. However, thanks to my great flexibility, it is not an obstacle for me to shoot directly at the customer's place. Of course, the friendly atmosphere and superior attitude to the photographed is a matter of course.

Several books with my photographs have been published, I have contributed significantly to several advertising campaigns and catalogues, and I also supply my reportage photographs to newspapers. I have also done many projects that have brought me into the media spotlight. My website FotoPavlik.com is widely visited.

My favorite hobby is traveling and I have also seen a lot of great places during my work. And so slowly my own book is being created, consisting of photographs of well-known and lesser-known parts of the Czech Republic. Hopefully it will be successful!

Apart from commercial photography, in my spare time I also do creative photography. I have been attending a photo club for many years. My photographs are often placed at the top of competitions.

Another big hobby is collecting old cameras and based on this I would like to fulfill one big dream in the future. I would like to realize a museum of image technology with workshops for the public.

Communications Manager in English : Lucie - lucie@fotopavlik.com